1.0ɟ 75390* * HSLKPA_72" *KPA_720* HSLKPA_71" *KPA_7108Z Kaupunkipyöräasemat 71 Hietaniemenkatu ja 72 Eteläinen Hesperiankatu ovat tapahtuman vuoksi poissa käytöstä. Arvioitu kesto: 15.8. 20:00 - 20.8. 15:00.fi Cykel stationerna 71 Sanduddsgatan och 72 Södra Hesperiagatan är inte i bruk på grund av händelsen. Beräknad tid: 15.8. 20:00 - 20.8. 15:00se City bike stations 71 Hietaniemenkatu and 72 Eteläinen Hesperiankatu are not in use due to an event. Estimated time: 15.8. 20:00 - 20.8. 15:00.en 75442* * HSLKPA_79" *KPA_7908Z Kaupunkipyöräasema 79 Uimastadion, pyöräasema pois käytöstä. Syy: yleisötapahtuma. Arvioitu kesto: 21:00 - 18.08.2018 19:30.fi z tCykelstation 79 Simstadion, cykelstationen ur bruk. Orsak: publikevenemang. Beräknad tid: 21:00 - 18.08.2018 19:30.se City bike station 79 Swimming Stadium, the bike station is out of service. Cause: public event. Estimated time: 21:00 - 18.08.2018 19:30.en 75448* * HSL1008x" *1008x0* HSL1008x" *1008x08Z Raitiovaunua korvaava bussilinja 8X, poikkeusreitti: pysäkit Töölöntori, Ooppera 2062 ja 2185 jäävät ajamatta. Bussi ajaa reittiä Topeliuksenkatu, Sibeliuksenkatu, Mannerheimintie. Syy: yleisötapahtuma. Paikka: Töölöntori, Ooppera. Arvioitu kesto: 08:00 - 20:00.fi Helsingfors lokaltrafik, linje 8X, undantagsrutt. Busslinje 8X använder inte hållplats: Tölötorg, Operan (2062, 2185). Orsak: publikevenemang. Plats: Tölötorg, Operan. Beräknad tid: 08:00 - 20:00.se Helsinki local traffic, line 8X, diversion route: Bus 8X does not use stops Töölöntori, Ooppera (2062, 2185). Cause: public event. Location: Töölöntori, Ooppera. Estimated time: 08:00 - 20:00.en 73479* * HSL1094R" *1094R0* HSL1094R" *1094R08Z Linjaa 94R ajetaan kokeilussa olevalla robottibussilla, jota operoi Metropolia. Kaikkien lähtöjen toteutumista ei voida taata.fi k eLinje 94R körs med en robottbuss som pilotprojekt av Metropolia. Alla avgångar kan inte garanteras.se } wRoute 94R is a pilot project that is operated with a driverless bus by Metropolia. All departures cannot be guaranteed.en 73539* * HSL1094R" *1094R0* HSL1094R" *1094R08Z Linjaa 94R ajetaan kokeilussa olevalla robottibussilla, jota operoi Metropolia. Mahdollisista poikkeuksista ilmoitetaan Twitter-tilillä (a)AutomatedbusFIfi Linje 94R körs med en robottbuss som pilotprojekt av Metropolia. Möjliga undatag i trafiken meddelas på Twitter-kontot (a)AutomatedbusFI.se Route 94R is a pilot project that is operated with a driverless bus by Metropolia. Information about possible exceptions on Twitter: (a)AutomatedbusFI.en 75254* 瑡* HSL1024"*10240* HSL1024"*102408Z Linja 24, poikkeusreitti. Ajetaan suoraan Mechelininkatua. Ajamatta jää Hietaniemi eli Hietaniemenkatu, Hietarannantie, Syy: yleisötapahtuma. Paikka: Hietaniemi. Arvioitu kesto: 20.8. saakkafi Linje 24, undantagsrutt. Kör direkt via Mechelingata. Inte Trafikeras Sandudd. Orsak: publikevenemang. Plats: Sandudd. Beräknad tid: till den 20 augustise Busline 24, diversion route via Mechelininkatu. Hietalahti not served. Cause: public event. Location: Hietaniemi. Estimated time: until 20th Augusten 75255* Ħ* HSL1024"*10240* HSL1024"*102408Z Linja 24, poikkeusreitti. Ajetaan suoraan Mechelininkatua. Ajamatta jää Hietaniemi eli Hietaniemenkatu, Hietarannantie. Syy: katu poikki /yleisötapahtuman järjestelyt. Paikka: Hietaniemi. Arvioitu kesto: 20.8. saakkafi Linje 24, undantagsrutt kör direkt via Mechelinsgatan. Inte trafikeras Sandudd. Orsak: gatan avstängd/publikevenemang. Plats: Sandudd. Beräknad tid: till den 20 augustise Busslinje 24, diversion route via Mechelininkatu. Hietalahti not served. Cause: road block/public event. Location: Hietaniemi. Estimated time: until 20th Augusten4 75449*) Ȣ* HSL31M2"*31M208 75450* Ȣ* HSL31M2"*31M208Z l fMetro M2 Tapiolaan , Mahdollisia myöhästymisiä . Syy: tekninen vika. Arvioitu kesto: 14:09 - 15:30.fi l fMetro M2 mot Hagalund , Möjliga förseningar . Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 14:09 - 15:30.se g aMetro M2 to Tapiola , Possible delays . Cause: technical problems. Estimated time: 14:09 - 15:30.en