1.0 51772* *+ HSL1088"11:06:0020161027*108808Z c ]Helsingin sisäisen liikenteen linja 88 Kaitalahdesta, klo 11:06 peruttu. Syy: tekninen vika.fi d ^Helsingfors lokaltrafik, linje 88 från Hålvik, kl. 11:06 inställd. Orsak: tekniska problem.se b \Helsinki local traffic, line 88 from Kaitalahti, 11:06 cancelled. Cause: technical problems.en 51741* * HSL1019"*10190* HSL1019"*101908Z  Lautta Kauppatori - Suomenlinna. Autojen kuljetus ei mahdollista, Syy: tekninen vika rampissa. Arvioitu kesto: 23.10.2016 00:00 - 31.10.2016 23:59.fi i cFärjan Kauppatori - Suomenlinna. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 00:00 - 31.10.2016 23:59.se j dFerry Kauppatori - Suomenlinna. Cause: technical problems. Estimated time: 00:00 - 31.10.2016 23:59.en 51757* * HSL1019"*10190* HSL1019"*101908Z  Lautta Kauppatori - Suomenlinna. Autojen kuljetus ei mahdollista, Syy: tekninen vika rampissa. Arvioitu kesto: 23.10.2016 00:00 - 31.10.2016 23:59.fi  Färjan Kauppatori - Suomenlinna. Det är inte möjligt att transportera bil på Sveaborgsfärjan. Orsak: tekniska problem. Beräknad tid: 00:00 - 31.10.2016.se  Ferry Kauppatori - Suomenlinna. The access ramp for cars is broken. Cause: technical problems. Estimated time: 00:00 - 31.10.2016 23:59.en