1.0ȳ 88439* *- HSL4731N"01:26:0020200219*4731N08Z E ?Seutuliikenteen linja 731N Rautatientorilta, klo 01:26 peruttu.fi K ERegiontrafik, linje 731N från Järnvägstorget, kl. 01:26 inställd.se F @Regional traffic, line 731N from Rautatientori, 01:26 cancelled.en 88446* Аʳ*- HSL3001Zm"08:35:0020200219*3001Z08Z - 'Lähijuna Z Lahteen, klo 08:35 peruttu.fi 3 -Närtåget Z mot Lahtis, kl. 08:35 inställd.se 2 ,Commuter train Z to Lahti, 08:35 cancelled.en 88447* А*- HSL3001Zm"10:20:0020200219*3001Z08Z 0 *Lähijuna Z Helsinkiin, klo 10:20 peruttu.fi 8 2Närtåget Z mot Helsingfors, kl. 10:20 inställd.se 5 /Commuter train Z to Helsinki, 10:20 cancelled.en 88450* ҳ*- HSL3001Km"08:52:0020200219*3001K08Z 0 *Lähijuna K Helsinkiin, klo 08:52 peruttu.fi 8 2Närtåget K mot Helsingfors, kl. 08:52 inställd.se 5 /Commuter train K to Helsinki, 08:52 cancelled.en 88451* ʳ*- HSL3001Im"08:36:0020200219*3001I08Z A ;Lähijuna I Lentoasemalle ja Helsinkiin, klo 08:36 peruttu.fi H BNärtåget I mot flygplatsen och Helsingfors, kl. 08:36 inställd.se A ;Commuter train I to Airport and Helsinki, 08:36 cancelled.en