1.0ɑ 54857* ܐ*+ HSL2110"07:46:0020170224*211008Z V PSeutuliikenteen linja 110 Leppävaarasta, klo 07:46 peruttu. Syy: tekninen vika.fi Z TRegiontrafik, linje 110 från Alberga, kl. 07:46 inställd. Orsak: tekniska problem.se ^ XRegional traffic, line 110 from Leppävaara, 07:46 cancelled. Cause: technical problems.en